Załatwianie spraw na uczelni

Każdy, kto studiował lub studiuje w Polsce, zdaje sobie sprawę z tego, że funkcjonowanie na uczelni to nie tylko przyswajanie wiedzy i zdawanie egzaminów, ale również załatwianie wielu spraw natury formalnej. Co prawda, nie każdy student ma z tym problemy, ale znaczny procent przyszłych magistrów niejednokrotnie zetknęło się z problematycznością tego typu relacji. Niestety, uczelnie są zbyt mało zinformatyzowane i nazbyt zbiurokratyzowane. Warto powiedzieć o tym kilka słów.

Często załatwienie prostej sprawy, która jest w zasadzie formalnością, wymaga wypełnienia wielu stron dokumentów i odwiedzenia kilku pracowników uczelni w celu uzyskania od nich stosownych podpisów. W dziekanatach kolejki potrafią być naprawdę długie, a pracownicy naukowi mają niewiele czasu dla studentów poza zajęciami i zdarza im się nawet nie przychodzić na swoje obowiązkowe dyżury. Na złej organizacji i braku dobrej woli tracą, przede wszystkim, studenci, którzy zamiast skupić się na nauce, muszą mozolnie załatwiać sprawy zupełnie niezwiązane z edukacją.

www.zadbajozdrowie.net.pl